Informace spotřebiteli

Zákonná informace spotřebiteli:

vzájemné vztahy spotřebitele a společnosti se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. V souladu se novelou zákona č. 634/1992 Sb. má spotřebitel v případě sporu právo na jeho mimosoudní řešení. Veškeré podrobnosti jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz

Ochrana osobních údajů (GDPR):

> dokumet k ochraně osobních údajů <